VI SKRIVER FÖR ER - NY DRAMATIK 2023

Svenska och engelska
Festival, Studioscenen

En festival för nyskriven dramatik!

På Studioscenen 29.10 kl. 12-18.

I oktober ordnar MiM - Nya dramatiker "Vi skriver för er -nydramatik 2023" andra året i sträck! Festivalen går av stapeln i Åbo och skapas i samarbete med Åbo Svenska Teater. Under festivalen presenteras en mängd nya texter i olika former och vi får höra diskussioner om hur ny dramatik kunde skapa en ny och entusiastisk teaterpublik  i Svenskfinland. Syftet med festivalen är att uppmuntra, utveckla och presentera nya dramatiska verk på svenska av nya dramatiker. Dramatikerna involverade i projektet består av medlemmar i MiM - Nya dramatiker, samt studenter från kursen Litterär produktion vid Åbo Akademi. 

MiM - Nya dramatikers verksamhet grundar sig på tesen att alla kan skriva dramatik. Gruppen vill skapa en kultur kring dramatik som får människor att känna att de kan skriva sina egna berättelser. Samtidigt vill MiM skapa en publik som ser nydramatik som en spännande del av konstfältet.

MiM har sin verksamhet i Luckan Helsingfors där medlemmarna träffas för månatliga verkstäder och utvecklar nya texter. Genom skrivövningar och diskussion bearbetas manus av varierande längd, beroende på medlemmarnas erfarenhet och ambitionsnivå. Ett urval av gruppens pjäser 2023 kommer att presenteras som en del av  Vi skriver för er - ny dramatik 2023 på Studioscenen 29.10.2023.

 

Program

- Framföranden av tre/fyra kortpjäser skrivna av medlemmar i MiM-Nya dramatiker (titlar tbc). Kortpjäserna framförs av unga amatörskådespelare ur MiM-Nya dramatiker.

- Föreställningar av en/två nya enaktare skrivna av medlemmar i MiM-Nya dramatiker (titlar tbc). Enaktarna framförs av professionella skådespelare.

- En paneldiskussion med inbjudna dramatiker, dramaturg, regissörer. Diskussionstemat: Nya dramatiker - hur skapa deras publik?

- Drama slam.

 

MiM - Nya dramatiker

MiM - Nya dramatiker grundades 2014 av dramatikerna Julian Garner och Hanna Åkerfelt, med målet att introducera ungdomar till grundkunskaper för dramatiskt berättande och på så sätt ge dem färdigheter att skriva sina egna berättelser.  

Verksamheten har sedan dess grundat sig på regelbundna verkstäder som handleds av Garner. Under hans karriär har han skrivit över 40 pjäser och arbetat bl.a. som ledare för VNF Teaterlinjen (2001-2004) och som dramaturg vid Svenska Teatern (2013-2016). MiM presenterar regelbundet sina verk i form av drama slams, läsningar och produktioner med professionella skådespelare. Sedan 2020 har MiM - Nya dramatiker samarbetat med Luckan Helsingfors, som givit gruppen en alltmer större publik och även nya medlemmar.

 

 

Produktionsinfo

PÅ SCENEN Dramatiker, skådespelare samt panelister.
DATUM 29.10 kl. 12-18 på Studioscenen
LÄNGD 6 h inkl. pauser då publiken kan köpa drycker och tilltugg.

WWW.MIMNYADRAMATIKER.FI