[LOVELACE]

Svenska
Ungdomspjäs, Studioscenen

Vilka egenskaper gör en människa till en människa?

På Studioscenen våren 2023. Pjäsen turnerar också i högstadie- och gymnasieskolor, för mera information, ta kontakt med turnéproducent Frida Lassus, frida.lassus(a)abosvenskateater.fi

Händelserna i pjäsen [LOVELACE] utspelar sig i en tidskapsel i en nära framtid, år 2038. Artificiell intelligens är redan vardag. Publiken befinner sig i framtiden på 2400-talet och kommer för att bekanta sig med TÅST, en museiversion av Åbo Svenska Teater. Ingen spelar nämligen teater längre. På muséet möter vi bl a den hårdkodade teaterguiden Frida och ett antal andra personer. På TÅST är inget så som man tror att det är. 

Kärnan i pjäsen är inte nödvändigtvis ett tema eller ett budskap utan vilka frågor pjäsen väcker. Vem tillhör verkligheten? När får en maskin mänsklig form? Eller när går en människa på som en maskin? Flyter de två eventuellt ihop? Får man sparka en robot?  Vilka egenskaper gör en människa till en människa? 

 

Pjäsförfattaren


Pjäsen är skriven  och regisserad av teaterns dramaturg Tove Appelgren. Appelgren är prisbelönt dramatiker med gedigen erfarenhet av att skriva för just den här målgruppen bland annat tack vare sitt långvariga samarbete med Teater Taimine (Piece of cake, True love sucks, Tie your camel…) Människa/maskin-världen är också bekant för Appelgren.

 

Teater i undervisningen

 

Pjäsen [LOVELACE] är inspirerad av TIU, teater i undervisningen.

Målsättningen i TIU är att kombinera teaterkonst och lärande samt att väcka frågor och nyfikenhet kring tematiken. Wasa Teater (WT) går i täten för TIU i Finland. På WT pågår ett utvecklings-och forskningsprojekt (med akademisk koppling) med syfte att att utveckla ett teaterpedagogiskt kompetenscentrum som genererar TIU program med avstamp i skolans läroplan. TIU är en konstform där teater och pedagogik förenas. 

Målgruppen

Konsttestarna i åk 8 kommer att se föreställningen och samtidigt riktas fokus på högstadier och andra stadiets skolor. Den här åldersgruppen behandlar etik och existentiella frågor i skolan, i skriftskolan, på prometheusläger o.s.v. 

 

TÅST - Teatermuséet Åbo Svenska Teater

Klicka här för att öppna en broschyr om TÅST.

Produktionsinfo

TEXT OCH REGI Tove Appelgren
PÅ SCENEN Jukka Aaltonen, Kajsa Ek, Frida Lassus, Ingemar Raukola

Aaltonen Jukka
Ek, Kajsa
Lassus, Frida
Raukola, Ingemar