Upplevelsestigen

Inom ramen för Upplevelsestigen ger vi detta spelår:
Allt som är underbart, som passar elever i åk 9 och Kvinnor 3, som passar elever i andra stadiet. Till dessa föreställningar erbjuder vi publikarbete.

Läs om Allt som är underbart här.

Här hittar du information om Kvinnor 3.

Här kan du läsa mera om publikarbete.

Läs mer om Upplevelsestigen här (Åbo Stads webbplats).

På sidan som handlar om Upplevelsestigen hittar du också information om beställningssedeln du bör fylla i för att få nytta av Upplevelsestigen. Observera att biljetterna bör lösas ut på förhand genom att leverera beställningssedeln till biljettförsäljningen.

Här hittar du en direktlänk till beställningssedeln.

För mera information kontakta gruppförsäljningen (02) 277 7379, ida.ridberg(a)abosvenskateater.fi

 

Vad är Upplevelsestigen?

"Upplevelsestigen är en plan som utarbetats av Åbo stads bildningssektor. Planen utnyttjar olika arbetssätt och lärmiljöer och undervisningen tar regelbundet plats utanför klassrummet. Upplevelsestigen kan också utnyttjas då man förverkligar olika mångvetenskapliga lärområden. Upplevelsestigen stödjer för sin del att helhet skapas i undervisningen. 

I undervisningen används utöver lokalerna inomhus och utomhus också naturen och byggd miljö. Bibliotek, centrum för idrott, konst och natur samt museer och många andra samarbetsparter erbjuder mångformiga lärmiljöer.

Elevens lärande utvecklas då hen får positiva känslor, glädje över att lära och deltar i nyskapande verksamhet. Upplevelsestigen erbjuder sådana upplevelser. Upplevelsestigen har också en allmänbildande roll för eleverna i Åbo. Under sina skolår får eleverna en omfattande uppfattning om kulturutbud, naturstigar och företagslivet i vår stad."